R, 06. märts | Tallinn

Raphael Healing Temple

Ühendu sügavamalt oma vaimuga ning allikaga läbi võimsa peaingel Raphaeli tervendus-templi.
Registreerimine on suletud
Raphael Healing Temple

Aeg ja koht

06. märts 2020 16:00
Tallinn, Tallinn, Estonia

Sündmusest lähemalt

Raphael healing Temple

06.03.2020 kell 16:00 Tallinnas

Ühendu sügavamalt oma vaimuga ning allikaga. See tervendamise tempel avab Raphaeli tervendusenergiad ning väravad, mis aitavad vabaneda probleemidel ja blokeeringutel, mis takistavad meid ja eraldavad meid meie kõrgeimast potensiaalist elus.

Kas sinu elus on probleeme, mida sa soovid tervendada?

Kas sul on füüsilised kannatused, emotsionaalne valu, piiravad või negatiivsed mentaalsed mustrid või midagi muud, mis hoiab sind oma elus tagasi?

Kas sa tunned ennast eraldatuna oma vaimust ja soovid sügavamat ühendust oma allikaga?

Kujuta ette, et sinu tervenemise soovidele vastatakse koheselt sügaval tasandil ning pannakse liikuma vaimsed jõud, mis läbivad igasugused filtrid ja blokeeringud.

Kujuta ette, kuidas su elu võib muutuda kui sa saad otsese armastuse energiaga puudutatud läbi ühe kõige võimsaima tervendusjõu: peaingli Raphaeli kaudu. Selle haruldase ja erilise grupisessiooni käigus pesevad ingellikud energiad su täiesti läbi ning tõstavad sinu keha, vaimu ja meele täiesti uuele tasandile. Läbi selle protsessi sa:

* koged sügavat naudingut, armastust, tänulikkust ja muutust, mis tervendab sind igal tasandil: füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel ja spirituaalsel.

* saad sügava tervenduse osaliseks sinu elu alustaladel sellisel viisil, et see jääb rakutasandil toimima ning edaspidiseid tulemusi looma

* õpid, kuidas inglid töötavad ning kuidas oma vibratsiooni tõsta selliselt, et suhelda nendega pidevalt.

* saad kätte võimsad tehnikad, millega ühenduda oma südamega, kust kõige võimsamatele tervendusjõudele ligi pääseb.

See ingellik tervendusprotsess põhineb iidsel ja autentsel tervendustempli tseremoonial, mis on kätte jagatud tuhandeid aastaid tagasi kuningas Salomoni poolt koostöös inglitega. Seda kingitust on säilitatud läbi müstika traditsioonide ning nüüd avalikkuse ette toodud kui unikaalne võimalus saada osa sellest võimsast tervenduse jõust. Grupisessiooni tervendamise potensiaal on tohutu ning igal ühel saab olema oma unikaalne kogemus.

Programm on avatud kõigile, võite tulla kogu pere ja sõpradega.

Läbiviia: Dr. Theresa Bullard Californiast, rahvusvaheline seenior giid, Müstikakoolis kuningas Salomoni liini kõrge initsieeritu, autor, treener ja füüsika teaduste doktor, kellel on Gaia TVs oma saade Mystery Teachings.

/English/

Are there issues in your life that you would like to heal?

Do you suffer from physical difficulties, emotional pain, limiting or negative mental patterns, or anything else that is holding you back in life?

Do you feel isolated from Spirit and desire a stronger connection with Source?

Imagine your desire for healing at a core level being answered and immediately set in motion by spiritual forces, bypassing any filters or blocks?

Imagine how your life might change if you were touched directly by the grace and healing love of one of the most powerful healing Angel's, known as Archangel Raphael. In this rare and special program Angelic energy will wash over you and uplift you to a more balanced and whole state of mind, body, and spirit. Through this process you will:

* Experience the inflow of profound joy, love, gratitude, and transformation that can heal you at any level: physical, emotional, mental, spiritual. * Receive deep healing in a core area of your life in such a way that it is anchored in at a cellular level for sustainable and lasting results. * Learn how the angels operate and how to shift your vibration to communicate with them directly on an ongoing basis. * Receive powerful techniques for tapping into the sacred heart where true healing can be accessed anytime it is needed.

This Angel Healing process is based on an ancient and authentic temple ceremony and methods handed down thousands of years ago from the angelic realms to King Salomon. This gift has been preserved through the mystery tradition and is being offered to the public as a unique opportunity to benefit from its healing power. Inside the temple the veils are thinned and the angels and archangels are called in to directly grace us with their healing love. The potential for profound healing in this temple is immense and the experience is unique to each individual.

Special Note: A portion of the net proceeds from this event will be donated to a selected charitable organization

This program is open to everyone! Come join the healing experience and bring your family and friends.

Energiavahetus:  145€

Registreerimine, küsimused ning detailne info: retreats@soundsanctum.com 

Lisainfo: 

-lõpuaeg võib varieeruda sõltuvalt grupidünaamikast;

-loeng toimub inglise keeles; 

Share This Event